ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര പങ്കാളികൾ, അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എണ്ണ കയറ്റുമതി, ടൂറിസം, ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിന്റെ പല നിയമസഭാ സസ്യങ്ങൾ (വിളിച്ചു). ഇടനിലക്കാര് ഉപയോഗിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഉയര്ന്ന-റാങ്കിംഗ്, വ്യവസായി. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ‘ബിസിനസ് കുടുംബ’ ബന്ധം. ഈ വ്യക്തി പാലം പണിയുന്നു എന്നു ട്രസ്റ്റ്. മഹാനായ. അവർ ആലിംഗനം മനോഭാവം, സമയം ആലിംഗനം പണം മനോഭാവം മറ്റു പല സംസ്കാരങ്ങളും. പഴയ മെക്സിക്കൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ, എന്നാൽ. അല്ലെങ്കിൽ മൂർച്ചയുള്ള.

കാസ്റ്റിക്, തമാശകൾ കുറിച്ച് ‘മൗണ്ടേസുമാ ന്റെ പ്രതികാരം’ ഉണ്ട്. അനുചിതമായ. ഇരുണ്ട. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു ഉൾപ്പെടുത്തണം പേജിനു ചാര അല്ലെങ്കിൽ നേവി, വെള്ള, അല്ലെങ്കില് ഇളം നീല ഷർട്ടും. ഒരു വൈറ്റ് ഷര്ട്ട് ആണ് കൂടുതൽ ഔപചാരികമായ യോഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസിക് സ്യൂട്ട്. ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസിക്, ക്ലാസിക് പാവാട നീളത്തിലുള്ള, അടിസ്ഥാന ക്ലാസിക് നിറങ്ങൾ, നേവി, വെള്ള. പ്ലാൻ ഒരു കാഷ്വൽ ഭാഗത്തു ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസിക് നിറങ്ങൾ, പ്ലസ് ഒട്ടകം, ഇതുവരെ, അത്ഭുതകരമായ പരമ്പരാഗത കനംകുറഞ്ഞ. ബ്ലൗസും കൂടി നാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവാട, ഭാഗത്തു ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസിക് ഷേ, ചാര, നീല, ഒട്ടകം. നില്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ തേയ്മാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പല തവണ, ഒരു സ്ത്രീ പാറ്റ് മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ തോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ. കാരണം ഊന്നൽ സ്വകാര്യ ബാ നിയമനങ്ങൾ തമ്മിലാണ്: ഒരു. എം. പിന്നെ. എം, വൈകി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടാം നിര. ബിസിനസ് വെള്ളം തൊടാതെ, പകരം അത്താഴം വിനോദം സാധാരണയായി നീണ്ട, തുടങ്ങി തമ്മിലുള്ള. എം, പറ്റിച്ചേർന്നു യഥാർത്ഥ ബിസിനസ്. വെള്ളം തൊടാതെ ബിസിനസ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം. ജോലി, സാധാരണയായി ശാശ്വതമായ രണ്ടു മണിക്കൂർ. മെക്സിക്കൻ. അവർ പലപ്പോഴും ടച്ച് തോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ. പിൻവലിക്കാൻ നിന്ന് ഈ ടച്ച് കണക്കാക്കുന്നു അധിക്ഷേപിക്കുകയാണോ. ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടിവ്. ചെറിയ ഇനങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി (സന്ദർശനം) അനുമോദിച്ചു. നൽകുന്ന ഒരു വിലയേറിയ സമ്മാനം, ധൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കാർഫ്. ഒരു മനുഷ്യന് നൽകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സെക്രട്ടറി. എന്നാൽ. നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആകുന്നു, മിഠായി, പൂക്കൾ (അയച്ചു), പ്രാദേശിക കരകൗശല. ഒരു ബിസിനസ് അത്താഴം പക്ഷം മറ്റ് അസോസിയേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇണകളെ പങ്കെടുക്കാൻ. പ്രീ- ഭക്ഷണം. കൂലി പലപ്പോഴും അതിനാൽ കുറഞ്ഞ ആ തൊഴിലാളികളുടെ അവരുടെ വരുമാനം. തലവാചകങ്ങള്. നേരിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ തലക്കെട്ട് മാത്രം, ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ പേര്. ഡോക്ടർ ആണ്. ഒരു ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ പിഎച്ച്.

ഡി

പ്രൊഫസര് അത്.

മനോഹരം

ഒരു അഭിഭാഷകൻ. ആളുകള് ഇല്ലാതെ മിസ്റ്റര്, മിസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മുഴുവൻ പേര്. മിണ്ടിയില്ല ആണ്, ആണ് മിസിസ്, ആണ് മിസ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട്. ആദ്യ മുഴുവൻ പേര് ലിസ്റ്റ്, കുലനാമം ലിസ്റ്റ് നിന്നും ആണ് അമ്മ. അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അച്ഛന്റെ കുലനാമം. ഒരു യുവതിയെ കൂട്ടും അവളുടെ പേര്, ഡി (പേര്). ഈ സ്ത്രീ തന്നെ ഔപചാരികമായി അഭിസംബോധന പോലെ ഡി

About